Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2019/2020

 JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL 2019/2020
WAKTU PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2019/2020

JAM KE

1

=

07.00

-

07.50

 

2

=

07.50

-

08.40

 

3

=

08.40

-

09.30

 

4

=

09.30

-

10.20

 

5

=

10.20

-

11.10

Sholat Dhuhur

=

11.10

-

12.10

 

6

=

12.10

-

13.00

 

7

=

13.00

-

13.50

 

8

=

13.50

-

14.40

Sholat Asyar

=

14.40

-

15.15

 

9

=

15.15

-

16.05

 

10

=

16.05

-

16.55

 

11

=

16.55

-

17.45

Sholat Magrib

=

17.45

-

18.15

 

12

=

18.15

-

19.05

 

13

=

19.05

-

19.55

 

14

=

19.55

-

20.45

KALENDER AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2019/2020

1.

MASA PERKULIAHAN

9 September - 28 Desember 2019

2.

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

28 Oktober - 2 November 2019

3.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

30 Desember 2019 - 10 Januari 2020

Akademik